Viera Lamačová - Monografia - Brezno v premenách času